FORMULA STD

Formula STD


cena
108-180 zł

masa
87-157 g

parametry

Opis mocowanie: IS (6 śrub), średnice: 160 mm (108 zł, 87 g), 180 mm (144 zł, 123 g), 203 mm (180 zł, 157 g)

dystrybucja

Gregorio F.H.

www.gregorio.pl